GOSTILNA, PICERIJA, PIVOVARNA

Gostilna, picerija in pivovarna Gala In se lahko pohvali z lepo urejeno gostilno na izredno atraktivni lokaciji ob avtocesti Ljubljana - Jesenice. Z avtoceste se zavije za Bled, na krožišču z Avsenikovim spomenikom pa po stari cesti proti Jesenicam. Gala In leži tik za Petrolovo črpalko.
Odprto: vsak dan od 10:00 do 22:00
Kontakt
Gostilna Gala-in, Hraška cesta 13, 4248 Lesce
telefon: + 386 4 531 60 00
galain.igor@gmail.com
Lesce so industrijski in turistični kraj sredi Radovljiške kotline ob stari glavni cesti Bled - Radovljica. Del naselja na zgornji savski terasi je industrijski kraj s tovarnami verig, industrijske opreme in čokolade, del naselja na spodnji terasi ob Savi pa je namenjen turizmu.
Po omembah v starih zapisih spadajo Lesce med najstarejša naselja na Gorenjskem. V starih listinah se prvič omenjajo leta ko so skupaj z Bledom in Bohinjem prišle v last briksenskih škofov.
Bled je naselje ob Blejskem jezeru, spada med starejše in najlepše turistične kraje v Sloveniji. Leži na nadmorski višini 507,7 m, sredi razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine, na prehodu iz Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julijskih Alp. Bled je bilo od zgodnjega srednjega veka ime za fevdalno posest, ki je obsegala prostor med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Današnje mestno naselje je nastalo iz vasi Grad, Mlino, Rečica, Zagorice in Želeče, ki so razporejene okoli jezera, ločuje pa jih vrsta samostojnih vzpetin (Grad 599 mnm, Straža, Kozarca 558 mnm, Osojnica 756 mnm in Ravnica 729 mnm) Mestno naselje je pričelo nastajati sredi 19. stoletja, ko so po zemljiški odvezi kmetje najprivlačnejša kmetijska zemljišča ob vzhodni obali jezera pričeli prodajati premožnim meščanom za gradnjo počitniških vil in so se vasi Grad, Zagorice in Želeče pričele zraščati. Uradno je Bled pridobil status mesta leta 1960.
Radovljica je bila naseljena že v rimskih časih. V Predtrgu so našli nekaj ostankov iz tega časa, ki nakazujejo, da je tukaj stalo naselje. Novejše naselje so nato postavili na pomolu in ga poimenovali Radman (Radmansdorf). V 11. stoletju je Radovljica pripadala briksenškim škofom, nato pa Ortenburžanom. Ti so imeli sedež v Pustem gradu (Wallenburg) na drugi strani Save. Ko so v 13. stoletju z Rodin prenesli sedež prafare v Radovljico (točno se ne ve, zgodilo se je med letoma 1173 in 1296, ko je prafara že v Radovljici (plebs sancti Petri) in je znam tudi njen župnik (plebanus Laurentius)), so Ortenburžani poleg cerkve sv. Petra postavili svojo graščino. Tako je nastalo utrjeno tržno naselje in farno središče. To je sčasoma prevzelo ime prvotne naselbine, prvotna naselbina pa je zaradi svoje lege dobila ime Predtrg. Tu je bil ob proščenjih letni sejem (Kirchtag), predvsem živinski sejem (govedo in drobnica).
Nekje med letoma 1478 do 1498 (dokument o tem ne obstaja) dobi Radovljica mestne pravice, s tem pa tudi sodstvo. Od leta 1510 se oznaka za Radovljico kot mesto redno uporablja. Trgovala je z vinom in soljo, imela je pravico do mitnine. Mitnice so bile v Radovljici, na Jesenicah (ki je 1579 sodila v belopeško deželsko sodišče) in v Bohinju (leta 1579 v blejskem deželskem sodišču). Mestni grb predstavlja moža, ki v desnici drži kolo, v levici pa maketo mesta.
Gostilna GALA IN d.o.o.
Hraška cesta 13, 4248 Lesce, Slovenija
telefon: + 386 4 531 60 00
galain.igor@gmail.com
Odprto
vsak dan od 10:00 do 22:00
izdelava spletnih strani: G-SOFT